• Blog Stats

    • 2,650 hits
  • Advertisements

ເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານ

ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ PPPD:

ປື້ມຄູ່ມືເປັນພາສາລາວ
ປື້ມຄູ່ມືເປັນພາສາອັງກິດ

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມນຳສະເໜີວຽກງານ PPPD

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ຫລວງພະບາງ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ

ບົດລາຍງານເຜີຍແຜ່ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຂວງຈຳປາສັກ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແຂວງຫລວງພະບາງ
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ຕາຕະລາງບັນຫາຂອງ LBF

ກຸ່ມພະລັງງານບໍ່ແຮ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: